پیمانکاری ساختمان

برای اجرای بهتر و سریعتر پروژه های عمرانی از متخصصان و کارگران ماهر در این زمینه استفاده می شود. به آنها پیمانکار ساختمان می گویند. وظیفه قراردادهای ساختمانی را می توان شخص حقیقی یا شرکت حقوقی به عهده بگیرد. در واقع طرف قرارداد با ارائه توان تخصصی و ابزار ماشین آلات مناسب، اجرای بهتر پروژه را فراهم خواهد کرد. قراردادی بین کارفرما و پیمانکار منعقد خواهد شد که در آن مواردی از قبیل مدت زمان اتمام پروژه، نحوه ساخت، تهیه تجهیزات و ابزار، مصالح و منافع، مبلغ توافق شده و نحوه پرداخت مشخص خواهد شد.

در پاسخ به این سوال که پیمانکاری ساختمانی کیست، می توان گفت که قرارداد یکی از واژه های کاربردی در حوزه مهندسی است که نوع قانونی و اصیل را در بر می گیرد و پیمانکار ساختمان قراردادهای ساخت، حمل و اجرا را با آن در نظر می گیرد. اشخاص حقیقی یا حقوقی و باید آنها را به خوبی انجام دهند. کارفرمایان معمولاً نمایندگانی را برای اجرای پروژه های خود در نظر می گیرند که به عنوان پیمانکار، مسئولیت های مربوطه را به آنها واگذار می کنند که می تواند شامل تهیه منافع، اخذ مجوزهای لازم، ارائه سایر قراردادها، ایمنی همه کارکنان و … به پیمانکار باشد.
وقتی قراردادی بین قرارداد پیمانکاری و کارفرما منعقد می شود، شرطی دارد که هم خصوصی است و هم عمومی و همه چیز باید در قرارداد مشخص شود.

وظایف پیمانکار ساختمان چیست؟

وظایف پیمانکار پیمانکاری کاملاً وابسته به قراردادی است که با مالک پروژه توافق و امضا شده است. به عنوان مثال، اگر قرارداد یک پیمانکار ساختمان عمومی است و اجرای کلیه کارهای ساختمانی یک پروژه را بر عهده می گیرد، موظف است کل مجموعه پیمانکاری را مدیریت کند، اما در صورت ثبت قرارداد جزئی، متصدی ساختمان موظف است همان مراحل را انجام دهید با در نظر گرفتن همه این شرایط، معمولاً در هر قراردادی چند مورد مهم وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

برنامه ریزی برای تامین منابع و منافع مورد نیاز برای پیمانکاری: یکی از وظایف مهم قراردادهای ساختمانی، حضور منابع و ذینفعان مختلف مورد نیاز برای تمامی مراحل ساخت است. به طور کلی این منابع شامل منابع انسانی، ابزارها و علایق می شود. یک پیمانکار ساختمانی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که در تمام مراحل پروژه در دسترس باشد.

نظارت کامل بر اجرای پروژه طبق برنامه ریزی و طراحی: یکی دیگر از تعهدات مهم قرارداد پیمانکاری دقیق پیشرفته است که برای پروژه های از پیش طراحی شده اعمال می شود. پیمانکار باید بر اجرای بخشهای مختلف پروژه در تمامی مراحل نظارت داشته باشد تا از خروج آن از برنامه مشخص شده و اجرای هر بخش جلوگیری کند.

نگهداری و حفاظت از تجهیزات و نیروی انسانی در حین اجرای پروژه: در یک پروژه ساختمانی فراهم نمودن شرایط مناسب جهت حفظ جان نیروی انسانی و همچنین حفاظت از تجهیزات موجود در پروژه از جمله وظایف پیمانکار ساختمان و در صورتی که هر یک از این موارد آسیب دیده باشد، جبران خسارت یا معالجه متوجه وی است.

انواع قراردادها

شخص یا شرکت صاحب پروژه با حجم بالای ساخت و همچنین ماهیت فنی یک پروژه تصمیم به انتخاب یک یا چند پیمانکار برای اجرای فرآیندهای لازم می گیرد. بنابراین در زمینه قراردادهای پیمانکاری حوزه های مختلفی وجود دارد که به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم.

پیمانکاری در حوزه ی تخریب و خاک برداری
قراردادهای این حوزه که یکی از ابتدایی ترین مراحل قراردادهای پیمانکاری است، به احتمال زیاد در مراحل اولیه پروژه و در جایی که طبق قرارداد و برنامه تعیین شده برای انجام تجزیه و تحلیل پرداخت می شود، انجام می شود.

پیمانکاری در حوزه ی آرماتور بندی و بتن ریزی
در قرارداد پیمانکاری معمولاً مرحله ساخت آرماتورها، سقف ها و ستون ها به همراه ساخت آنها نزد کارشناسان و صاحب نظران این حوزه سپرده می شود. بنابراین در پروژه های بزرگ این عملیات همواره توسط پیمانکار ماهر و با تجربه در این زمینه انجام می شود.

انواع قراردادهای ساختمانی

یکی از بحث های چالش برانگیز هنگام انتخاب پیمانکار ساختمانی، نوع قراردادی است که باید بین دو طرف منعقد شود. مانند بقیه زمینه های تجاری، تفاهم بین کارفرمایان و پیمانکاران به اشکال مختلف رخ می دهد که چندین نمونه از آنها مفیدتر است. سعی می کنیم با آنها شما را بشناسیم.

نوع اول قرارداد بین پیمانکار و کارفرما بیانگر کل مبلغی است که باید برای پروژه هزینه شود و تمام هزینه ها را به دقت بررسی کرده و به مبلغ کل می رسیم و قرارداد را با توجه به آن مبلغ تنظیم می کنیم.

گاهی که کارفرما داردبا توانایی پرداخت هزینه تمام امور را انجام می دهد و پیمانکار ساختمان گاهی دستور بازرس را اجرا می کند.

زمانی که شرکت مایل به ثبت رسمی قرارداد پیمانکاری باشد باید مدارک لازم برای این منظور از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی و اصل کلیه سهامداران و بازرسان شناسایی هویت، اساسنامه شرکت، بیانیه حسابداری پایداری، فرمی که نام شرکت در آن مشخص شده باشد، فرم کامل اطلاعات شخصی شرکت قرارداد ساخت مورد نیاز است.